Wszystko o krajowym rejestrze długów

Choć wszystkim się wydaje, że najlepiej byłoby nie znać tej instytucji i nie mieć z nią nic wspólnego, to wcale tak nie musi być. Krajowy rejestr dłużników to baza danych, która zbiera informacje budujące negatywny wizerunek podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, które nie wywiązują się z zobowiązań finansowych. Jednakże, mało kto zdaje sobie sprawę, że KRD może także pomóc, zbierając również dane, które zbudują twój pozytywny wizerunek. Czym jest KRD i jakie spełnia role?

Krajowy rejestr dłużników – co to?

Krajowy rejestr dłużników to olbrzymia baza danych, która stanowi część Biura informacji gospodarczej. Rejestr gromadzi informacje dotyczące niespłaconych zobowiązań finansowych, zarówno te, które dotyczą osób prywatnych, jak i firm. Baza nie tylko przechowuje dane, ale także udostępnia je potencjalnym kontrahentom, którzy otrzymują możliwość zweryfikowania wiarygodności i wypłacalności danej osoby lub podmiotu gospodarczego.

Zadania

Głównym zadaniem jest ostrzeganie przed ryzykiem podjęcia współpracy z niewypłacalnym podmiotem, co mogłoby narazić przedsiębiorstwo na straty. Drugą rolą KRD jest motywacja dotycząca samego dłużnika, żeby podjął starania umożliwiające rozpoczęcie spłacania zadłużenia. Informacja w KRD może bowiem odstraszać jego potencjalnych kontrahentów.

Skutki figurowania w KRD

Figurowanie w KRD na pewno pozbawi nas możliwości zaciągnięcia pożyczki lub uzyskania kredytu z placówki bankowej. Instytucje te ustalają zdolność kredytową m. in. na podstawie historii dotychczasowego spłacania zobowiązań. Na pewno także, trudności zostaną napotkane przy chęci podpisania umowy z operatorem sieci komórkowej lub dostawcą internetu. W przypadku firm, znacznie spada szansa na podpisanie kontraktu.

Jak zniknąć z rejestru?

Istnieje tylko jedna możliwość zniknięcia z krajowego rejestru dłużników. Jest nią spłacenie swoich dotychczasowych zaległości. Uregulowanie długu spowoduje wykreślenie z KRD w przeciągu czternastu dni.

Pozytywne strony KRD

KRD to instytucja, która może gromadzić także informacje pozytywne. Mogą one dotyczyć np. dotychczasowego spłacania zobowiązań w terminie. W jakim celu KRD zbiera takie dane? Jest to pomoc dla rzetelnego podmiotu lub osoby. Informacje budują pozytywny wizerunek, potwierdzają wypłacalność i odpowiedzialność. Może być to cenna informacja przy staraniu się o uzyskanie kredytu, pożyczki bankowej czy np. podpisywaniu umowy leasingowej. Żeby pozytywna historia mogła znaleźć się w KRD, trzeba samodzielnie wystąpić o taki wpis i wyrazić stosowne zgody.