Wypowiedzenie umowy najmu – co musisz na ten temat wiedzieć?

Zawieranie umów to nasza codzienność. Jest jednak szereg różnego rodzaju informacji, które musimy poznać, jeśli chcemy wiedzieć, jak w prawidłowy sposób takie umowy zawierać. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z umowami najmu, jest to szczególnie istotne. Czynników, które wpływają na to, w jaki sposób są zawierane umowy najmu oraz jakie warunki obowiązują w przypadku ich wypowiedzenia, jest bardzo dużo. W naszym artykule omówimy szczegółowo to, co będzie kluczowe, jeśli chodzi o prawidłowe wypowiedzenie umowy najmu na czas określony.  Warto odwiedzić też Kapitalni.org by uzyskać więcej przydatnych informacji w tym temacie.

Przede wszystkim – rodzaje umów najmu

Zanim dokładnie omówimy to, co jest konieczne do prawidłowego wypowiedzenia umowy najmu na czas określony, musimy poświęcić kilka słów temu, co musi zostać spełnione, żeby taka umowa w ogóle została zawarta. Przede wszystkim, umowa najmu na czas określony, tak jak każda umowa, powinna zostać podpisana przez obie strony. Podpis jest potwierdzeniem tego, że obie strony zgadzają się na warunki trwania umowy, w tym także na jej czas. W umowie muszą być zawarte ustalenia co do korzystania z lokalu, jak również i co do tego, na jaki czas zostaje taka umowa zawarta. Niezależnie jednak od tego, czy mówimy o umowie najmu na czas określony czy też o umowie najmu na czas określony, należy bardzo dokładnie ustalić warunki jej wypowiedzenia. 

Warunki wypowiedzenia umowy najmu 

W przypadku warunków wypowiedzenia umowy musimy uwzględnić kilka, bardzo ważnych czynników. Pierwszym z nich, jest z całą pewnością okres wypowiedzenia. Ma on kluczowe znaczenie, kiedy mówimy o umowie najmu na czas nieokreślony, ale w przypadku umowy najmu na czas określony, także będzie znajdować zastosowanie. Z reguły okres wypowiedzenia umowy wynosi miesiąc. Może się jednak zdarzyć, że czas ten będzie dłuższy lub krótszy. Ważne jest jednak przede wszystkim to, aby obie strony zostały poinformowane o tym, że umowa zostaje wypowiedziana wcześniej. Dotyczy to zarówno umowy najmu na czas określony, jak i tej zawieranej na czas nieokreślony. 

Przedterminowe wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Sytuacją, z którą zdarza nam się zetknąć, jest przedterminowe wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Co w takim przypadku? Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku każdej umowy, o takim fakcie obie strony muszą zostać poinformowane. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Musi też zostać podany powód, dla którego zachodzi konieczność przedterminowego wypowiedzenia umowy. Nie można też zapominać o tym, aby poinformować stronę o tym, czy zostanie zachowany okres wypowiedzenia, a jeśli nie zostanie, to z jakiej przyczyny.