FORMULARZ KONTAKTOWY

Oferta dla przedsiębiorstw

Wieloletnie doświadczenie naszych doradców, jak również ich współpraca z czołowymi bankami w Polsce sprawiła, iż pragniemy Państwu przedstawić bogatą ofertę rozwiązań biznesowych. Gwarantujemy naszym klientom rzetelną obsługę i pomoc w wyborze najlepszego wsparcia kredytowego, które umożliwia finansowanie wszelkich potrzeb firmy, poczynając od chęci poprawy płynności finansowej, a kończąc na planowanych inwestycjach.

Kredyt na działalność bieżącą

Pragniemy Państwu zaproponować trzy rozwiązania pozwalające na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy.

Pierwszą z nich jest kredyt obrotowy. Jego głównym celem jest spłata bieżącego zadłużenia w innym banku.

Drugą opcją jest kredyt w rachunku bieżącym, który gwarantuje elastyczny dostęp do gotówki, jak również daje szansę wykorzystania jej na bieżące potrzeby. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą płynność finansową naszej firmy.

Trzecia propozycja dla posiadaczy aktualnych rachunków bieżących to kredyt płatniczy, który pokrywa chwilowy brak środków finansowych.

Kredyt na działalność inwestycyjną

Kredyt inwestycyjny daje nam możliwość sfinansowania projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych, których celem jest stworzenie lub zwiększenie naszego majątku. Za przykład może tu posłużyć chęć zakupu maszyn, środków transportu, nieruchomości, itp. Drugą opcją może być spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku.

Kredyt gotówkowy

Produkt ten również pozwala nam na sfinansowanie działalności naszej firmy. Pieniądze możemy przeznaczyć na wiele celów, m.in. otwarcie nowej filii naszej firmy, inwestycję w dodatkowy sprzęt, jak również modernizację majątku.

Kredyt skierowany do rolników

Jest to forma finansowania dedykowana osobom prowadzącym działalność rolniczą, do której zalicza się produkcję zbóż, działalność sadowniczą, hodowlaną, czy też specjalne działy produkcji rolnej, za które uznaje się produkcję m.in. pieczarek, pomidorów lub uprawę kwiatów. Dzięki temu rodzajowi kredytu możemy skorzystać z aż 6 miesięcy zwłoki w spłacie pożyczki. Przez cały ten czas spłacamy jedynie raty odsetkowe.

Leasing

Opcja leasingu wiąże leasingodawcę (instytucję finansującą) z osobą korzystającą (leasingobiorcą). Pierwsza ze stron daje tej drugiej możliwość korzystania z określonej rzeczy na pewien okres, w którym to pobierane są opłaty ratalne (raty leasingowe).

Leasing niesie za sobą szereg korzyści, w tym przede wszystkim niewielki kapitał własny, optymalizacja obciążeń podatkowych, jak również możliwość rozliczenia podatku VAT.

OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW

W tej kategorii profesjonaliści, czyli osoby reprezentujące zawody zaufania publicznego, mają możliwość otrzymania wysokiej pożyczki na okres do 10 lat, w kwocie od 10 000 – 500 000 złotych, bez konieczności zabezpieczenia. Nasza firma oferuje rozwiązania z konkurencyjną marżą, poczynając od poziomu 1,95%.

Konsolidacje kredytowe

Taki sposób finansowania oferowany jest pod trzema postaciami. Pierwszą z nich jest opcja dla profesjonalistów, którzy otrzymują do 1 500 000 zł (wraz z zabezpieczeniem). Okres kredytowania w tym przypadku wynosi do 20 lat, zaś marża rozpoczyna się od 3,5% (plus WIBOR).

Profesjonaliści mają możliwość skorzystania również z kredytu do 400 000 zł, jednak bez konieczności zabezpieczenia. W tym przypadku okres kredytowania to maksymalnie 10 lat, zaś marża wynosi co najmniej 7% plus WIBOR. Co więcej, możemy tu połączyć zobowiązania firmowe i prywatne.

Ostatnia propozycja skierowana jest do przedsiębiorców obsługujących mikro i małe przedsiębiorstwa. Kredyt finansowany jest do 1 000 000 zł wraz z zabezpieczeniem, zaś okres kredytowania wynosi do 20 lat. Marża w wysokości co najmniej 3,5% liczona jest wraz ze wskaźnikiem WIBOR.

Refinansowanie zobowiązań firmowych

W tym przypadku również możemy skorzystać z trzech możliwości spłaty zobowiązań. Na początek oferujemy szybkie refinansowanie zobowiązań firmowych z koniecznością zabezpieczenia, jednak bez obowiązku przedstawiania dokumentów dochodowych. Sytuacja firmy analizowana jest na podstawie obecnego zobowiązania. Warunkiem do skorzystania z tej opcji jest posiadanie zobowiązania finansowego w danym banku od 18 miesięcy.

Druga opcja daje nam możliwość refinansowania zobowiązań do aż 500 000 zł bez konieczności zabezpieczenia i prezentowania dokumentów dochodowych. Reszta warunków prezentuje się podobnie jak w pierwszym przypadku.

Trzecia możliwość to standardowe refinansowanie zobowiązań naszej firmy do wysokości zdolności kredytowej, co odbywa się na podstawie dokumentów dochodowych firmy. Jest to opcja z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczenia.

Nasza firma oferuje Państwu szeroko pojętą pomoc w ramach analizy potrzeb finansowych firmy, w wyborze odpowiedniej formy finansowania, w negocjacjach z bankami, jak również przy dopełnianiu wszystkich formalnościach.